tjmwxq

【邮票】斯洛文尼亚鸟类

斯洛文尼亚鸟类

发行国家:斯洛文尼亚发行日期:2016-05-27全套面值:2.80欧元全套枚数:5主题:动物 内容:

2016年5月27日,斯洛文尼亚邮政发行一套5枚《斯洛文尼亚鸟类》邮票,主题为欧洲绿啄木鸟(Picus viridis)、鹃头蜂鹰(Pernis apivorus)、花尾榛鸡(Tetrastes bonasia)、普通戴菊(Regulus ignicapilla)和黄喉蜂虎(Merops apiaster)。这套邮票由Zlatko Dr?ar设计,总面值为2.80欧元。

评论